We love to … help!

Bij belorama hebben we een hart voor mensen. Ons team, de klanten en partners … we willen dat iedereen het goed stelt. Daarom zetten we ons ook in voor JobRoad. Dit initiatief van Accent helpt kansengroepen om de weg te vinden naar een job die bij hen past. Ook in onze eigen rangen zijn enkele toppers aan de slag die via JobRoad bij ons terechtkwamen!

Maar niet alleen in België helpen we kansen creëren. We steunen ook Maggie Program, dat wereldwijd pop-up scholen en infrastructuur bouwt voor kinderen!